top of page

La ILP per tancar TV3, admesa a tràmit per la Mesa del Parlament

Equip Editorial d'Unitat per la Independència

26 d’abr. de 2022

Diversos mitjans de comunicació fan ressò de l'admissió de la ILP a tràmit per la Mesa del Parlament aquest dimarts.

El dimarts dia 26 d'abril, la Mesa del Parlament havia de comprovar si la proposta contenia tots els requisits formals: text articulat; memòria justificativa, i membres de la Comissió Promotora.

Després de la aprovació d'aquesta, diversos mitjans han fet ressò de la notícia.

Ara, com a següents passes, haurem de recollir 50.000 signatures, degudament recollides amb el nom, cognom i número de DNI de les persones que donin suport a la inciativa.

Si la proposta aconseguís finalment 50.000 signatures i un cop són autentificades, el Parlament disposa de quatre mesos per fer el debat de totalitat. Els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i la junta de portaveus podria incloure el debat de totalitat a l’ordre de dia d’un ple.

Si la proposició supera aquest debat, continuaria els tràmits en comissió i tornaria finalment al ple per al debat i la votació finals. Si en aquest debat algun grup hi presenta una esmena a la totalitat i aquest s’aprova, la ILP queda rebutjada.


bottom of page