top of page

QUÈ ÉS ?

“Challenger Bank”: Una banca digital que consolidi una posició de mercat dominant en el sector en detriment dels actuals “players” espanyols.

Funcionalitat holística: Serveis “In-App” per abastar tots els serveis de banca necessaris (Inversions, Pagaments i Crèdit) per comptes personals però també petites i mitjanes empreses.

Escalable: Utilitzar una arquitectura de sistemes de baix manteniment i alta flexibilitat; Preservar un control òptim sobre les bases de dades de clients i la seva informació personal. Enfocant el negoci cap a la maximització dels marges existents en la cadena de valors.

Oficina digital

La banca digital ofereix les mateixes prestacions que qualsevol banc tradicional, Gestió de nòmines, préstecs, dipòsits i domiciliacions per citar-ne algunes, perquè ho fa a través de plataformes tecnològiques anomenades BAAS que tenen digitalitzats tots els processos bancaris tradicionals. Però a diferència de la banca actual, el 100% de les actuacions es poden fer a distància a través del mòbil, tauleta, ordinador o telèfon. Això permet un rendiment altíssim que els experts xifren a com a mínim un 30% més alt comparat amb el sector tradicional. Els usuaris que així ho desitgin es poden dirigir a les oficines físiques del banc per assessorament o simplement tenir una interacció amb algú.

Oficina física

BAAS

Serveis prestats

Banca Digital

Banca Tradicional