top of page

QUÈ ÉS ?

“Challenger Bank”: Una banca digital que consolidi una posició de mercat dominant en el sector en detriment dels actuals “players” espanyols.

Funcionalitat holística: Serveis “In-App” per abastar tots els serveis de banca necessaris (Inversions, Pagaments i Crèdit) per comptes personals però també petites i mitjanes empreses.

Escalable: Utilitzar una arquitectura de sistemes de baix manteniment i alta flexibilitat; Preservar un control òptim sobre les bases de dades de clients i la seva informació personal. Enfocant el negoci cap a la maximització dels marges existents en la cadena de valors.

Oficina digital

La banca digital ofereix les mateixes prestacions que qualsevol banc tradicional, Gestió de nòmines, préstecs, dipòsits i domiciliacions per citar-ne algunes, perquè ho fa a través de plataformes tecnològiques anomenades BAAS que tenen digitalitzats tots els processos bancaris tradicionals. Però a diferència de la banca actual, el 100% de les actuacions es poden fer a distància a través del mòbil, tauleta, ordinador o telèfon. Això permet un rendiment altíssim que els experts xifren a com a mínim un 30% més alt comparat amb el sector tradicional. Els usuaris que així ho desitgin es poden dirigir a les oficines físiques del banc per assessorament o simplement tenir una interacció amb algú.

Oficina física

BAAS

Serveis prestats

Banca Digital

Banca Tradicional

Oficina física

PER QUÈ la FED ?

La nova regulació europea del sistemes de pagaments i banca especialment l’open banking i norma PSD2 obren la porta al “Passporting” de serveis bancaris sota el principi de “single authorisation”.

Les plataformes BaaS (banking as a service) que incorporen llicències bancàries d'algun país membre de la UE o directament de l’EBA (organisme regulador del sector bancari en l’àmbit europeu) permeten la creació a mida i  baix cost de banques “challenger”.

Les principals banques espanyoles travessen una greu crisi al mercat de capitalització borsàtil agreujada per les taxes d'interès negatiu en les quals han d’operar. Això ha provocat una fuga massiva de capitals cap a la inversió immobiliària i el finançament de projectes més arriscat que projecten rendiment de pocs dígits.

Creiem necessari la creació d’una banca privada catalana amb l’objectiu de “promoure el bé públic en benefici del poble català”.

 

Aquesta banca ha de ser l’embrió de la futura banca central d’una Catalunya lliure i sobirana.

Aquesta banca ha de donar suport als autònoms i a les petites i mitjanes empreses que constitueixen la columna vertebral de la societat catalana i un dels motors principals de la seva economia.

bottom of page