top of page
Search

Progrés i emancipació

Updated: Jul 26, 2019

Les persones tenim dret al progrés personal sens dubte, dins un espai de convivència compartit, no només tenim aquest dret,sinó que a més, tenim l’obligació de millorar el nostre estatus personal, sobretot, si partim de zero. Les condicions familiars poden marcar aquesta necessitat, no tothom, té les mateixes oportunitats, per exemple, la causa del seu origen, classe social, valors culturals etc... No tothom neix amb un pa sota el braç. Ben portat, aquest progrés, fa que tot el conjunt de la humanitat progressi.

Quan parlo de progrés, no només em refereixo a l'estatus econòmic. Progrés, ha de ser tot el que comporta l' essència del coneixement humà, relatiu a la persona, valors que cal conrear, per no caure en la indigència intel·lectual, i frustrar l’avenç i l’emancipació tant individual com col·lectiva.

Aszer Dayan


73 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page